Przetwarzanie danych osobowych

Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, niezbędnych do stworzenia konta Użytkownika, zebrania statystyk odwiedzin i późniejszego zalogowania. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej.

Formularz rejestracji

Dane podmiotu

Konto dla pozostałych podmiotów, a w szczególności dla podmiotów publicznych bądź podmiotów realizujących zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów.
Konto przeznaczone dla komorników sądowych. Umożliwia również składanie wniosków o udostępnienie danych pzgik.
Konto przeznaczone dla rzeczoznawców majątkowych. Umożliwia również składanie wniosków o udostępnienie danych pzgik.
Konto przeznaczone dla projektantów bądź inwestorów. Poza możliwością składania wniosków o uzgodnienie umożliwia realizację zamówień na dane pzgik.

Uwaga! Adres e-mail jest nazwą użytkownika (loginem).

Dane osoby reprezentującej


Uwaga! Adres e-mail jest nazwą użytkownika (loginem).

Hasło

Minimalna długośc hasła: 10.
Hasło musi zawierać conajmniej jeden znak alfanumeryczny.
Hasło musi zawierać conajmniej jeden znak numeryczny.
Hasło musi zawierać conajmniej jeden znak pisany wielką literą.
Hasło musi zawierać conajmniej jeden znak pisany małą literą.
Hasło nie może zawierać nazwy użytkownika.

Załączniki

Brak załączników