Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce (III wydanie)

Książka zawiera podstawy prawne i opis najlepszych rozwiązań dotyczących prowadzenia rejestrów publicznych, które zawierają dane przestrzenne, m.in.: powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bazy pozwoleń na budowę, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, numeracji adresowej, rejestru mienia komunalnego i wielu innych przydatnych rejestrów. W publikacji przedstawiono w przystępny sposób przydatne treści natury ogólnej dotyczące funkcjonowania prowadzonego przez GUS rejestru TERYT, modeli danych przestrzennych, metadanych czy zasad działania płatności internetowych, które są podstawą wszelkich wpłat wymaganych w funkcjonowaniu jednostek samorządowych. III wydanie wzbogacono m.in. o dodatki:
– Numeracja adresowa – prowadzenie i wykorzystanie.
– Obsługa procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK.
– Księgi wieczyste.

W formie papierowej książkę można nabyć w księgarni Geoforum.pl

pobierz plik (30,1 MB)