Usługa umożliwia złożenie wniosku o ujawnienie lub wykreślenie w ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy.

PODSTAWA PRAWNA

* Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
* Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
* Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
* Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
* Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY
– Wniosek o ujawnienie lub wykreślenie w EGiB umów dzierżawy
– Kopia umowy dzierżawnej do akt oraz oryginały umowy na których będzie poczyniona adnotacja o ich zarejestrowaniu w ewidencji gruntów i budynków.

OPŁATY – Brak opłat.

REZULTAT USŁUGI – Złożenie wniosku.

SPOSÓB UWIERZYTELNIENIA – Profil zaufany, Podpis elektroniczny.