Usługa umożliwia złożenie wniosku oraz pobranie materiałów ze zbiorów danych bazy RCiWN

PODSTAWA PRAWNA

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne* Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty
* Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY – Wniosek o udostępnienie zbiorów danych bazy RCiWN

OPŁATY – Realizacja wniosku podlega opłacie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

REZULTAT USŁUGI – Udostępnienie zbioru danych.

SPOSÓB UWIERZYTELNIENIA – Profil zaufany, Podpis elektroniczny.