Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

FAQ  (Frequently Asked Questions)

Poniżej publikujemy odpowiedzi na często zadawane pytania.
Zapraszamy także do zapoznania się z Regulaminem platformy PZGiK.

To jest przykładowe pytanie 1

To jest przykładowa odpowiedź 1

 

To jest przykładowe pytanie 2

To jest przykładowa odpowiedź 2

To jest przykładowe pytanie 3

To jest przykładowa odpowiedź 3

 

Informacja o projekcie.

Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG. Dofinansowany z Unii Europejskiej
w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne,
Działanie 2.1. E – usługi publiczne.

Powered

 Nota Prawna

 Regulamin

 Dostępność

Nota Prawna

Regulamin

Dostępność