Zaloguj się w PZGiK

Zapraszamy do systemu Comarch-Ergo

 

Skorzystaj z pełnej oferty PZGiK

 

 

 

Informacja o projekcie.

Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG. Dofinansowany z Unii Europejskiej
w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne,
Działanie 2.1. E – usługi publiczne.

 

Powered

 Nota Prawna

 Regulamin

 Dostępność

Nota Prawna

Regulamin

Dostępność