Baza wiedzy

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami związanymi z PZGiK

Zapraszamy do lektury  instrukcji obsługi Portalu Obsługi Klienta systemu Comarch-Ergo.

 

Instrukcja Obsługi POK

Poniżej publikujemy dodatkowe interesujące materiały związane z usługami dostępnymi w PZGiK.
Zapraszamy także do zapoznania się z Regulaminem platformy PZGiK.

To jest przykładowy wpis 1
To jest przykładowy wpis 2
To jest przykładowy wpis 3

 

Informacja o projekcie.

Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG. Dofinansowany z Unii Europejskiej
w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne,
Działanie 2.1. E – usługi publiczne.

Powered

 Nota Prawna

 Regulamin

 Dostępność

Nota Prawna

Regulamin

Dostępność