Usługa umożliwia uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę
prac geodezyjnych lub kartograficznych

PODSTAWA PRAWNA

* Ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i Kartograficzne
* Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
* Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

WYMAGANE DOKUMENTY – Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych.

OPŁATY –Realizacja wniosku podlega opłacie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

REZULTAT USŁUGI – Uwierzytelnienie dokumentów.

SPOSÓB UWIERZYTELNIENIA – Profil zaufany, Podpis elektroniczny.